krieviski
angliski
 
 
 

FIZISKĀS PERSONAS

JURIDISKĀS PERSONAS

KLIENTU PĀRSTĀVĪBA

 
 
 

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) normu piemērošana;

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošana;

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) normu piemērošana;


Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) normu piemērošana;

 

Brīvprātīgās gada ienākuma deklarācijas sagatavošana;

 

Obligātās gada ienākuma deklarācijas sagatavošana;

 

Saimnieciskās darbības veicēja deklarācijas sagatavošana;

 

Deklarācijas par ienākumiem no kapitāla pieauguma sagatavošana (nekustamā īpašuma, akciju, finanšu instrumentu atsavināšana);

 

Valsts amatpersonu deklarāciju sagatavošana;

 

Papildus deklarāciju sagatavošana;

 

Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumu VID sagatavošana;

 

Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem sagatavošana (audita, datu atbilstības pārbaužu, administratīvo protokolu, nodrošinājuma utml.);

 

 Klienta pārstāvība VID (nodokļu audita un cita veida pārbaužu laikā);

 

Klientu pārstāvība Administratīvajās tiesās (VID ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzība).    

 

 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) normu piemērošana;

 

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) normu piemērošana;

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošana;

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) normu piemērošana;

 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) normu piemērošana;

 

Nodokļu risku pārbaude;

 

Nodokļu plānošana, optimizācija;

 

Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumu VID sagatavošana;

 

Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem sagatavošana (audita, datu atbilstības pārbaužu, administratīvo protokolu, nodrošinājuma utml.);

 

 Klienta pārstāvība VID (nodokļu audita un cita veida

pārbaužu laikā);

 

Klientu pārstāvība Administratīvajās tiesās (VID ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzība).

 

 

Pārstāvam mūsu klientu intereses gan Valsts ieņēmumu dienestā, gan Administratīvajās tiesās. Jums nebūs jātērē ne savs laiks, ne nervi.