krieviski
angliski
 
 
 

AUDITS UN REVĪZIJA

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

TRANSFERTA CENAS

 
 
 

Atsevišķu finanšu pārskata sastāvdaļu un posteņu, kā arī citas finanšu informācijas pārbaude; 


Starpposmu (operatīvo) finanšu pārskatu pārbaude;

 

Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude un novērtējums.

Uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrādāšana;

 

Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR  normatīvo aktu prasībām;

 

Algu grāmatvedība;

 

Gada pārskatu sastādīšana;

 

Nodokļu atskaišu (PVN, UIN, VSAOI) sagatavošana un iesniegšana VID;

 

Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai.

 

Klienta transfertcenu riska izvērtēšana un iespējamo risinājumu ieteikšana;


Pilnas vai daļējas transfertcenu dokumentācijas sagatavošana vai esošās dokumentācijas atjaunināšana. 

 

;